Właściwa strategia tworzenia kopii zapasowych dla Twojego biznesu

Utrata danych, czy to dotyczących klientów, pracowników czy dostawców, może spowodować trwałe i głębokie szkody w procesach biznesowych. Odpowiednia koncepcja backupu danych i najlepsza możliwa strategia backupu dla Twojej firmy muszą być zatem zdefiniowane na wczesnym etapie i regularnie wdrażane. Jako osoba odpowiedzialna za IT, a zwłaszcza jako dyrektor zarządzający, zarządzanie pamięcią masową jest w Twoich rękach. W dalszej części nie tylko powiemy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby stworzyć odpowiednią koncepcję tworzenia kopii zapasowych, ale także skierujemy Cię do odpowiedniego przykładu koncepcji tworzenia kopii zapasowych (i podamy Ci przykład koncepcji tworzenia kopii zapasowych, plik PDF, link poniżej).

 

Droga do odpowiedniej strategii tworzenia kopii zapasowych

Jeśli chcesz wdrożyć w firmie nową strategię tworzenia kopii zapasowych, musisz najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Musi być wyjaśnione, które dane powinny być przechowywane jak długo i jaka utrata danych z czasem będzie jeszcze uzasadniona.Więc najpierw zróbcie bilans swoich danych i posortujcie je według ważności. Ponadto musi być jasne, jakie mogą być najgorsze konsekwencje finansowe i prawne oraz jakie nośniki danych są najbardziej odpowiednie do tworzenia kopii zapasowych. Decyzja zależy przede wszystkim od klasyfikacji bezpieczeństwa wykorzystywanych danych, które mają być backupowane.

Wybierając nośnik pamięci, warto zdawać sobie sprawę z konsekwencji finansowych i prawnych

Wybierając odpowiednią technologię przechowywania danych, należy wziąć pod uwagę, jak długo informacje mają być przechowywane, jak ważna jest wizualna czytelność lub czy dane mają być odtworzone w inny sposób, jak łatwy jest transport nośnika danych i ile miejsca wymaga. Trzeba też wyjaśnić, jak bardzo medium jest wrażliwe na wpływy zewnętrzne i jaką logiką przechowywania się kieruje. Czy jest to system plików czy baza danych i jak często dane mogą być zapisywane, przy jakiej pojemności pamięci? Oczywiście decydujące znaczenie ma również cena nośnika danych.

Możliwe koszty w przypadku utraty muszą być porównane z tymi, które zostałyby poniesione na koncepcję kopii zapasowej jako takiej i na przechowywanie nośników danych. W tym celu należy wybrać i określić odpowiednie, bezpieczne miejsce.

W tym celu należy wybrać i określić odpowiednie, bezpieczne miejsce

Kalkulacja kosztów i korzyści jest zalecana w każdym przypadku z góry. W tym miejscu powinieneś przestrzegać następującej zasady: Dane i informacje o dużej wartości powinny być archiwizowane na szczególnie bezpiecznych i przez to zwykle droższych nośnikach, podczas gdy mniej ważne dane mogą być przechowywane na średnio zabezpieczonych i przez to tańszych nośnikach. Ponadto należy określić, kiedy lub jak często dane, o których mowa, muszą być dostępne i na jak długo można odmówić dostępu do informacji, w zależności od częstotliwości korzystania z tych danych.

Strategia backupu danych w odniesieniu do rodzaju backupu musi być również jasno uregulowana:Czy backup danych powinien być wykonywany jako backup pełny, przyrostowy czy różnicowy? Jak często należy w tym kontekście sprawdzać funkcjonalność nośników kopii zapasowych oraz integralność i spójność danych? Odpowiedzialna osoba lub kilku odpowiedzialnych pracowników musi być starannie wybrana i wyznaczona do realizacji ustalonych procesów. Ich zadaniem jest także zawsze być świadomym obowiązujących przepisów prawnych, ponieważ strategia tworzenia kopii zapasowych musi być z nimi zgodna.

 

 

Wszyscy pracownicy muszą być świadomi obowiązujących przepisów prawnych

 

Niebezpieczeństwa wynikające z braku strategii tworzenia kopii zapasowych

Wiele niebezpieczeństw może zagrozić danym związanym z firmą. W przypadku awarii systemu, sabotażu, ataków hakerów, wirusów lub robaków wszystkie dane zapisane na komputerze mogą zostać utracone. Szkodliwe wpływy środowiska, takie jak uderzenia piorunów, pożary czy powodzie, mogą również spowodować znaczne straty informacji. Aby uchronić się przed niemożnością działania w wyniku takiej straty, absolutnie konieczne jest regularne tworzenie kopii zapasowych danych wartych ochrony, które są przechowywane oddzielnie od oryginalnych informacji i jak najlepiej chronione przed wspomnianymi wpływami. Analiza zagrożeń może z wyprzedzeniem wyjaśnić, które dane są szczególnie zagrożone i jakie szkody są najbardziej prawdopodobne. W ten sposób można zawczasu zwiększyć bezpieczeństwo danych, na przykład za pomocą programów szyfrujących lub instalacji firewalli

Zarządzanie pamięcią masową i określenie odpowiedniej strategii backupu dla własnej firmy stało się decydującym kryterium sukcesu przedsiębiorstwa.Firma, która musi wstrzymać lub ograniczyć swoją działalność z powodu utraty dużej ilości danych, nawet jeśli tylko tymczasowo, może stracić nie tylko zaufanie swoich klientów, dostawców i pracowników, ale także swoją pozycję konkurencyjną, nie wspominając o stratach finansowych, jakie taka strata za sobą pociąga.

 

Firma, która musi wstrzymać lub ograniczyć swoją działalność z powodu utraty dużej ilości danych, nawet jeśli tylko tymczasowo, może stracić nie tylko zaufanie swoich klientów, dostawców i pracowników, ale także swoją pozycję konkurencyjną, nie wspominając o stratach finansowych, jakie taka strata za sobą pociąga

 

Dokumentuj strategię tworzenia kopii zapasowych w koncepcji tworzenia kopii zapasowych

Po tym, jak odpowiesz sobie na wszystkie te pytania w odniesieniu do istniejących okoliczności w twojej kompanii, porównasz alternatywy między sobą i koszty z korzyściami, pozostaje kwestia zapisania sformułowanej strategii w formie kopii zapasowej.

Zależnie od ustalonego maksymalnego czasu przestoju, zasobów finansowych, które można przeznaczyć i tego, ile zmian danych ma być dokonywanych w jakich odstępach czasu, decydujemy się na metodę pełnego backupu, backupu różnicowego lub backupu przyrostowego.

Podczas gdy pełna kopia zapasowa zawsze tworzy kopię zapasową całego systemu, czyli wszystkich danych, aktualnych wersji oprogramowania i systemu operacyjnego w jego aktualnym stanie, metody różnicowa i przyrostowa zapisują tylko zmiany dokonane w międzyczasie. Jeśli używana jest kopia różnicowa, zmiana jest zapisywana w stosunku do ostatniej pełnej kopii zapasowej, przy czym przejmowane są również wszystkie stany pamięci dokonane od ostatniej pełnej kopii zapasowej. Jeśli używasz przyrostowej kopii zapasowej, każdy stan pamięci jest zapisywany osobno aż do następnej pełnej kopii zapasowej.

 

Wszystkie stany pamięci są zapisywane osobno aż do następnej pełnej kopii zapasowej

 

Koncepcja backupu: wzór i przykłady

Z powodów organizacyjnych koncepcja kopii zapasowej powinna być spisana i jasno przedstawiona, tak by można było jej używać jako materiału informacyjnego i przewodnika. Dobrze skonstruowany szablon koncepcji backupu (download here) dla planu backupu danych może być bardzo pomocny. Jeśli chciałbyś zorientować się w istniejących koncepcjach i szukasz odpowiedniego przykładu koncepcji ochrony danych, przykładowe koncepcje, w tym wydane przez BSI, są dla Ciebie dostępne

 

Langmeier Backup: rozwiązanie dla każdego biznesu

Szukasz odpowiednich rozwiązań backupowych dla Twojego biznesu? Langmeier Software oferuje różne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, dostosowane do Twoich potrzeb.Szybko i łatwo twórz kopie zapasowe swoich danych na bezpiecznym zewnętrznym dysku twardym i korzystaj z oprogramowania oferowanego przez Langmeier do tworzenia kopii zapasowych danych RAID, tworzenia kopii zapasowej EDP lub kopii zapasowej Microsoft. Aby zapewnić długotrwały sukces, Langmeier zawsze znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla małych firm, średnich przedsiębiorstw, a nawet dużych korporacji.

Zapisz dane automatycznie

Chroń wszystkie swoje pliki.

  Kup teraz   Test bezpłatny Langmeier Backup for Windows

O autorze , Wolny pracownik
Charles Rahm Charles Rahm jest freelancerem w Langmeier Software i jest odpowiedzialny m.in. za optymalizację pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO). Pasją Karola jest podróżowanie. Mieszka w Bangkoku i prowadzi m.in. blog podróżniczy Sorglos Reisen. Sorglosreisen.Com
 

Artykuły związane z tematem
Kopia różnicowa: Inteligentna alternatywa
Współczesna kopia zapasowa: bezpieczna przy częstych korektach
Dzięki tym wskazówkom nie stracisz danych w odległych miejscach


Postaw tutaj swój komentarz...