KOBİ veri depolama

Şirketiniz için doğru yedekleme stratejisi

müşteri, çalışan veya tedarikçi

kaynaklı

veri kaybı, iş süreçlerinde kalıcı ve derin hasara neden olabilir. Bu nedenle, şirketiniz için uygun bir veri yedekleme konseptini ve mümkün olan en iyi yedekleme stratejisini erken bir aşamada tanımlamak ve düzenli olarak uygulamak çok önemlidir. BT'den sorumlu kişi ve özellikle de genel müdür olarak depolama yönetimi sizin elinizde. Aşağıda, size sadece uygun bir yedekleme konsepti geliştirmek için bilmeniz gereken her şeyi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi uygun bir veri yedekleme konsepti örneğine yönlendiriyoruz (ve size bir veri yedekleme konsepti örneği, PDF dosyası, aşağıdaki bağlantı).

Uygun bir yedekleme stratejisine giden yol

Şirketinizde yeni bir yedekleme stratejisi uygulamak istiyorsanız, öncelikle bazı soruları yanıtlamanız gerekir. Hangi verilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve zaman içinde hangi veri kaybının haklı görülebileceği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu yüzden öncelikle stoklarınızı alaka düzeyine göre düzenleyin. Ayrıca, en kötü durumdaki mali ve yasal sonuçların neler olabileceği ve verilerin yedeklenmesi için hangi depolama ortamının en uygun olduğu açık olmalıdır. Karar her şeyden önce kullanılan ve yedeklenecek verilerin güvenlik sınıflandırmasına bağlıdır.

Uygun depolama teknolojisini seçerken, bilginin ne kadar süreyle korunacağı, görsel okunabilirliğin önemi veya verilerin başka bir şekilde yeniden üretilip üretilmeyeceği, veri ortamının ne kadar taşınabilir olduğu ve ne kadar alan gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, ortamın dış etkilere karşı ne kadar hassas olduğu ve hangi depolama mantığını izlediği de açıklığa kavuşturulmalıdır. Dosya sistemi mi yoksa veritabanı tabanlı mı ve veriler hangi depolama kapasitesinde ne sıklıkla kaydedilebilir? Elbette veri ortamının fiyatı da belirleyicidir.

Kayıp durumunda ortaya çıkabilecek olası maliyetler, yedekleme konsepti ve depolama ortamının saklanması için katlanılacak maliyetlerle karşılaştırılmalıdır. Bu amaçla uygun, güvenli bir yer seçilmeli ve belirlenmelidir.

Önceden bir maliyet-fayda hesaplaması yapılması her zaman tavsiye edilir. Burada aşağıdaki temel kuralı göz önünde bulundurmalısınız: Yüksek değere sahip veri ve bilgiler özellikle güvenli ve dolayısıyla genellikle daha pahalı depolama ortamlarında yedeklenmelidir; daha az önemli veriler ise ortalama düzeyde güvenli ve dolayısıyla daha ucuz ortamlarda saklanabilir. Ayrıca, ilgili verilerin ne zaman veya ne sıklıkta erişilebilir olması gerektiği ve verilerin kullanım sıklığına bağlı olarak en fazla ne kadar süreyle bilgilere erişimin engellenebileceği belirlenmelidir.

Yedekleme türüne ilişkin veri yedekleme stratejisi de net bir şekilde düzenlenmelidir: Veri yedeklemesi tam yedekleme olarak mı, artımlı olarak mı yoksa farklılaştırılmış olarak mıgerçekleştirilmelidir? Bu bağlamda yedekleme ortamının işlevselliği ve verilerin bütünlüğü ve tutarlılığı ne sıklıkla kontrol edilmelidir? Kararlaştırılan süreçleri uygulamak için sorumlu bir kişi veya birkaç sorumlu çalışan dikkatlice seçilmeli ve atanmalıdır. Görevleri ayrıca, yedekleme stratejisinin bunlara uygun olması gerektiğinden, geçerli yasal düzenlemelerden her zaman haberdar olmaktır.

Yedekleme stratejisinin yokluğunda

ortaya çıkan tehlikeler

Birçok tehlike şirketle ilgili verileri tehdit edebilir. Sistem çökmesi, sabotaj, hacker saldırıları, virüs veya solucan saldırıları durumunda, bilgisayarda depolanan tüm veriler kaybolabilir. Yıldırım düşmesi, yangın veya sel gibi zarar verici çevresel etkiler de kapsamlı bilgi kaybına neden olabilir. Böyle bir kayıp sonucunda harekete geçememekten korunmak için, korunmaya değer verilerin düzenli aralıklarla, orijinal bilgilerden ayrı olarak saklanan ve söz konusu etkilerden mümkün olan en iyi şekilde korunan yedeklerinin alınması mutlaka gereklidir. Bir tehdit analizi, hangi verilerin özellikle risk altında olduğunu ve hangi hasarın meydana gelme olasılığının en yüksek olduğunu önceden netleştirebilir. Bu şekilde, örneğin şifreleme programları veya güvenlik duvarı kurulumları yardımıyla veri güvenliği önceden artırılabilir.

Depolama yönetimi ve kişinin kendi şirketi için uygun bir yedekleme stratejisi tanımlaması, bir şirketin başarısı için belirleyici bir kriter haline gelmiştir. Geçici bir süre için bile olsa büyük veri kaybı nedeniyle faaliyetlerini durdurmak veya sınırlamak zorunda kalan bir şirket, sadece müşterilerinin, tedarikçilerinin ve çalışanlarının güvenini değil, aynı zamanda rekabetçi konumunu da kaybedebilir ve böyle bir kaybın yol açacağı mali kayıplardan bahsetmeye bile gerek yoktur.

Yedekleme stratejisinin bir yedekleme konseptinde

belgelenmesi

Tüm bu soruları şirketinizdeki mevcut koşullara göre yanıtladıktan, alternatifleri birbirlerine karşı ve maliyetleri faydalara karşı tarttıktan sonra, formüle edilen stratejiyi bir yedekleme konseptine kaydetmeniz önemlidir.

Üzerinde anlaşılan maksimum kesinti sürelerine, harcanabilecek mali kaynaklara ve hangi aralıklarla ne kadar veri değişikliği yapılacağına bağlı olarak tam yedekleme, diferansiyel veya artımlı yedekleme yöntemlerinden birine karar verilir.

Tam yedekleme her zaman tüm sistemi, yani tüm verileri, mevcut yazılım sürümlerini ve işletim sistemini mevcut haliyle yedeklerken, diferansiyel ve artımlı yöntem yalnızca bu arada meydana gelen değişiklikleri kaydeder. Diferansiyel yedekleme kullanılırsa, değişiklik son tam yedeklemeye göre kaydedilir ve böylece son tam yedeklemeden bu yana yapılan tüm bellek durumları da devralınır. Artımlı yedekleme kullanırsanız, her bellek durumu bir sonraki tam yedeklemeye kadar ayrı ayrı kaydedilir.

Yedekleme konsepti: şablon ve örnekler

Kurumsal nedenlerden dolayı, yedekleme konsepti yazılı hale getirilmeli ve açık bir şekilde ortaya konmalıdır, böylece hem bilgi materyali hem de kılavuz olarak kullanılabilir. Veri yedekleme planı için iyi yapılandırılmış bir yedekleme konsepti şablonu(buradan indirebilirsiniz) çok yardımcı olabilir. Mevcut konseptleri bir rehber olarak kullanmak istiyorsanız ve uygun bir veri yedekleme konsepti örneği arıyorsanız, diğerlerinin yanı sıra BSI tarafından yayınlanan örnek konseptler mevcuttur.

Langmeier Backup: her şirket için bir çözüm

Şirketiniz için uygun yedekleme çözümleri mi arıyorsunuz? Langmeier Software, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çeşitli yedekleme çözümleri sunar. Verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde güvenli bir harici sabit diske yedekleyin ve RAID veri yedeklemesi, BT yedek kopyası oluşturma veya Microsoft yedeklemesi için Langmeier tarafından sunulan yazılımı kullanın. Langmeier, uzun vadeli başarı sağlamak için küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve hatta büyük şirketler için her zaman uygun bir yedekleme çözümü bulur.

Kicker tasarruf teklifi
Langmeier Backup'ı şimdi satın alın ve verilerinizi elle kopyalama zahmetine girmeden otomatik olarak yedekleyin!
Şimdi 30 indirim kazanın!   Şimdi satın al   Ücretsiz test
4
Günler
9
Saatler
9
Dakika
23
Saniyeler

Windows için Langmeier Backup

Yazar hakkında Alexander Vogt
1. ve 2. seviye destek


Çözümlerimiz, iş yükünüzü en aza indirmek ve verimliliği yeni bir seviyeye taşımak için otomasyonlar kurmayı kolaylaştırır. Her gün en iyi performansımızı sergilemek ve sizi desteklemek için çalışıyoruz. 1. ve 2. seviye desteğin başı olarak, uygulamalarımızın uygulanmasıyla ilgili sorularınız için en iyi iletişim noktanız benim.

Telefon numaram:
0041435000600

E-posta:
support@langmeier-software.com
 

Konuyla ilgili makaleler
Diferansiyel yedekleme: Akıllı alternatif
Artımlı yedekleme: Sık ayarlamalar için güvenli
Bu ipuçları sayesinde uzak konumlarda veri kaybı yaşanmaz


Buraya bir yorum gönderin...

Bu makale konuları kapsamaktadır:
Doğru yedekleme stratejisi
Şirket KOBİ Veri Yedekleme
Yedekleme stratejisinin dokümantasyonu
Doğru KOBİ veri yedeklemesi