Ochrona danychME

Kopia różnicowa: Inteligentna alternatywa

Backup danych istotnych dla firmy i specyficznych dla klienta już dawno stał się kryterium sukcesu w biznesie. Aby wybrać odpowiednią dla Twojej firmy formę backupu, musisz najpierw jasno określić, jakie dane i jak często powinny być backupowane oraz na jakie przestoje możesz sobie pozwolić w najgorszym wypadku. Jeśli backup jest wykonywany różnicowo, to nawet częste zmiany danych mogą być niezawodnie backupowane w krótkim czasie.

 

@Co to jest backup różnicowy?

Kopia różnicowa to metoda, w której zmiany są zapisywane w stosunku do ostatniej pełnej kopii zapasowej. Oznacza to, że kompletna kopia zapasowa jest najpierw zapisywana na nośniku danych. Jeśli wkrótce potem zostaną wprowadzone zmiany, zostaną one zapisane oddzielnie na innym nośniku danych. Jeśli nastąpią dalsze poprawki, wszystkie dane zmienione od czasu ostatniej pełnej kopii zapasowej zostaną w ten sposób zapisane.

Kopia różnicowa to kopia zapasowa wszystkich danych na jednym nośniku

Kopia różnicowa umożliwia szybsze przechowywanie istotnych danych i może niezawodnie zapisać dużą liczbę zmian danych. Aby jednak wdrożyć taką kopię różnicową, wymagana jest duża pojemność pamięci masowej, ponieważ przy każdej nowo utworzonej kopii zapasowej wszystkie dane zapisane od ostatniej pełnej kopii zapasowej są zapisywane ponownie. Pewna ilość nadmiarowych danych jest nieunikniona

 

Odróżnienie od innych rodzajów kopii zapasowych

Najprostszą formą kopii zapasowej jest pełna kopia zapasowa lub pełna kopia zapasowa. W tym przypadku wszystkie istniejące dane są backupowane na koniec każdego określonego okresu, np. w piątek tygodnia. Wadą tego rozwiązania jest wymagana duża pojemność pamięci i odpowiednio duża ilość czasu. W przypadku katastrofy metoda ta wymagałaby tylko ostatniej kopii zapasowej. Jednak tylko ta kopia zapasowa będzie dostępna

Klasyczną formą pełnego backupu jest zasada pokoleniowa lub zasada dziadek-ojciec-syn. W tym przypadku kopie zapasowe wszystkich istniejących danych są tworzone w różnych momentach. Jeśli kopia zapasowa downstream („syn”) zostanie utracona, utracone dane mogą być odtworzone na podstawie informacji z kopii zapasowej upstream („ojciec”). W praktyce może to oznaczać, że każdego dnia tworzona jest pełna kopia zapasowa („syn”), która jest nadpisywana aktualnymi danymi w kolejnych dniach nadchodzącego tygodnia. W piątek powstałyby dodatkowe kopie zapasowe wydarzeń z całego tygodnia, które pozostałyby niezapisane („Ojciec”). Ostatniego dnia miesiąca zostałaby również wykonana pełna kopia zapasowa wszystkich danych stworzonych w danym miesiącu, która również byłaby przechowywana oddzielnie („Großvater”). Po miesiącu po raz pierwszy powinna zostać nadpisana ostatnia tygodniowa kopia zapasowa, a po roku miesięczna kopia zapasowa. Dane przechowywane rok wcześniej mogą więc zostać przywrócone w przypadku ich utraty. W przeciwieństwie do backupu różnicowego, backup danych według zasady generacji celowo tworzy długoterminowe redundancje. Potrzebna jest większa pojemność pamięci, co oznacza, że potrzeba więcej czasu.

@Inną koncepcją tworzenia kopii zapasowych danych jest archiwizacja przyrostowa. Tutaj zmiany i poprawki są zapisywane oddzielnie w krótszych okresach czasu i aż do następnej pełnej kopii zapasowej. W przeliczeniu na tydzień oznacza to, że pełna kopia zapasowa zostanie utworzona w weekend. Zmiany, które nastąpiły w następny poniedziałek, zostałyby zarchiwizowane za pomocą twardego dysku. Zmiany zachodzące we wtorek znów znajdą się na innym nośniku danych itd.

Kopia różnicowa to metoda stosowana do ochrony danych na dysku twardym

Kopia różnicowa tworzyłaby kopię zapasową zmian w podobny sposób, ale bez tworzenia osobnej kopii zapasowej dla każdego dnia. W poniedziałek zostaną zapisane wszystkie korekty z tego dnia, we wtorek wszystkie zmiany, które miały miejsce tego dnia, łącznie ze zmianami zapisanymi już w poniedziałek. W środę, oprócz środowych wydarzeń, poniedziałek i wtorek zostaną zapisane ponownie i tak dalej aż do końca tygodnia. To, czy kopia zapasowa jest wykonywana przyrostowo czy różnicowo, zależy od ważności i klasyfikacji bezpieczeństwa danych, które mają być skopiowane.Podczas gdy metoda przyrostowa wymaga zarówno ostatniej pełnej kopii zapasowej, jak i wszystkich zapisanych po niej kopii zmian, jeśli wykonaliśmy kopię różnicową, potrzebujemy tylko ostatniej pełnej kopii zapasowej i ostatniej kopii zapasowej, aby móc przywrócić dane. Co więcej, jeśli ktoś szuka konkretnego pliku, szybciej znajdzie go tylko na 2 kopiach zapasowych.

 

Uwaga w strategii tworzenia kopii zapasowych w firmie

Kopia różnicowa jest szczególnie przydatna dla firm, które dokonują częstych zmian w danych i chcą zachować ich bezpieczeństwo przez cały czas.Klasyfikacja bezpieczeństwa danych, które mają być backupowane, powinna być więc jasno określona. Takimi danymi mogą być na przykład dane o zamówieniach. Ponadto musi być jasne, ile miejsca jest dostępne na przechowywanie nośników i w jakich odstępach czasu powinna być wykonywana kopia różnicowa (co godzinę, codziennie, co tydzień). Musi być też jasne, kiedy należy wykonywać pełne kopie zapasowe. W zależności od ilości danych można zdecydować, czy najlepszym rozwiązaniem będzie backup różnicowy

 

Przywróć różnicową kopię zapasową: Jak to zrobić?

Jeśli ma zostać odtworzona kopia różnicowa, nośnik opisany w kopii różnicowej musi zostać porównany z ostatnią pełną kopią zapasową.

 

Różnicowy backup na taśmach: Przydatne na dłuższą metę?

Taśmy magnetyczne mogą przechowywać duże ilości danych rzędu 3-4 terabajtów. Jeśli ich integralność jest regularnie sprawdzana, są one bardzo bezpieczne i zajmują niewiele miejsca. Są one mniej podatne na naprężenia mechaniczne niż na przykład dyski twarde, ale nawet taśmy nie są w stanie wytrzymać naprężeń elektromagnetycznych bez uszkodzenia. Po upływie 5-6 lat taśmy muszą być ponownie przechowywane, aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z pogarszającym się namagnesowaniem.

 

Zróżnicowana kopia zapasowa na zewnętrznym dysku twardym

Na przykład kopia różnicowa powinna być zapisywana na zewnętrznym dysku twardym, aby zapobiec stratom spowodowanym awariami technicznymi lub dostępem nieuprawnionych osób trzecich. W przypadku mniejszych firm zaleca się również przechowywanie nośników kopii zapasowych, takich jak taśmy i dyski twarde, w skrytkach bankowych lub podobnych miejscach. Większe firmy mogą również korzystać ze specjalnie zabezpieczonych pomieszczeń (komórek).

 

 

Mniejsze firmy mogą również korzystać ze specjalnie zabezpieczonych pomieszczeń (komórek)

 

Bezpieczeństwo różnicowe: radzenie sobie z archiwizacją

Kopia różnicowa wymaga oznaczenia danych do backupu bitem archiwalnym. Takie znakowanie odbywa się za pomocą bitu. Domyślnie dane, które mają być backupowane, są oznaczone haczykiem (bitem), który inicjuje ich backup. Po utworzeniu kopii zapasowej zmienionych danych należy odpowiednio usunąć oznaczenie, tak aby podczas tworzenia następnej kopii zapasowej zapisywane były tylko edytowane dane.

 

 

Podczas tworzenia następnej kopii zapasowej zapisywane były tylko edytowane dane

 

Langmeier Backup: właściwe rozwiązanie dla każdego biznesu

Szukasz niezawodnej i nieskomplikowanej formy backupu danych i odpowiedniego oprogramowania dla swojej firmy? Langmeier oferuje różne rozwiązania do backupu dla firm. Narzędzia oferowane przez Langmeier nadają się zarówno do backupu danych RAID, tworzenia kopii bezpieczeństwa IT, jak i backupu Microsoft. Pakiet biznesowy jest odpowiednią opcją dla dużych firm, ale jest również interesujący i użyteczny jako rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla małych firm. Niezależnie od tego, którą opcję backupu wybierzesz, Langmeier ma rozwiązanie dostosowane do Twojej firmy, które zapewni Ci długotrwały sukces.

Pakiet Biznesowy jest odpowiednią opcją backupu dla dużych firm, ale jest również interesującym rozwiązaniem backupu dla małych firm
Zapisz dane automatycznie

Chroń wszystkie swoje pliki.

  Kup teraz   Test bezpłatny Langmeier Backup for Windows

O autorze Alexander Vogt, Wsparcie Premium
Alexander Vogt Alexander Vogt jest odpowiedzialny za wsparcie Premium w Langmeier Software, co czyni go najlepszą osobą do kontaktu w sprawie rozwiązań Langmeier do tworzenia kopii zapasowych i pakietu aBusiness Suite.

Telefon: 0041435000600 (+41 43 500 06 00)
Email: support@langmeier-software.com
 

Artykuły związane z tematem
Współczesna kopia zapasowa: bezpieczna przy częstych korektach
Właściwa strategia tworzenia kopii zapasowych dla Twojego biznesu
Dzięki tym wskazówkom nie stracisz danych w odległych miejscach


Postaw tutaj swój komentarz...

Ten artykuł obejmuje tematy:
Kopia różnicowa