Загальні положення та умови

Авторське право (С) 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Freienbach Швейцарія (Всі авторські та суміжні авторські права захищені

AGB

Загальні положення та умови використання програмного забезпечення Langmeier, а також умови використання aBusiness

§I. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ

"Ліцензіар" означає Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Швейцарія. Також відоме як "Langmeier Software".
"Ліцензійна винагорода" - винагорода, що підлягає сплаті Ліцензіатом за використання Програми.
"Ліцензіат" - покупець Ліцензії або користувач Програми.
"Безстрокове" означає право користування на необмежений період часу відповідно до пункту II 1.
"Підписка" означає періодичне право користування протягом обмеженого періоду часу відповідно до пункту II 2.
"Оплата по мірі використання" означає виставлення рахунків відповідно до використання Програмного забезпечення.
"Придбання у додатку" - активація платних послуг у межах платформи aBusiness.
"Програмне забезпечення" означає комп'ютерну програму "aBusiness" та пов'язану з нею документацію

Ця ліцензійна угода набуває чинності з моменту придбання, встановлення або використання програмного забезпечення та веб-сервісів.

§II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. ВІЧНИЙ:

За сплачену ліцензійну винагороду Ліцензіар надає Ліцензіату безстрокове, непередаване, невиключне, всесвітнє право на використання Програмного забезпечення відповідно до умов цього Договору. Ліцензія діє до моменту припинення використання Програми Ліцензіатом або до моменту припинення дії ліцензії Ліцензіаром у зв'язку з невиконанням Ліцензіатом умов цього Договору. Ліцензіат не має права на безкоштовну підтримку або оновлення. Він може отримати технічну підтримку або оновлення за окрему плату по одному з каналів технічної підтримки, наданих Ліцензіаром). Якщо Ліцензіат буде проінформований Ліцензіаром про рекомендовані модернізації, оновлення або виправлення, Ліцензіат має право придбати їх за окрему плату. Якщо Ліцензіат не дотримується цих рекомендацій, він втрачає право на гарантійні зобов'язання або відшкодування збитків, якщо збитки були спричинені відмовою від придбання оновлень, оновлень або патчів.

2. ABO:

За сплачену ліцензійну винагороду Ліцензіар цим надає Ліцензіату безстрокове, без права передачі, невиключне, всесвітнє право на використання Програмного забезпечення відповідно до умов цього Договору. Ліцензія залишається дійсною протягом 12 місяців з дати встановлення та автоматично продовжується на наступні 12 місяців, якщо Ліцензіат не припинить її дію у письмовій формі не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну її дії. Ліцензіар залишає за собою право розірвати Договір у зв'язку з невиконанням Ліцензіатом умов цього Договору. Ліцензіат має право на оновлення та підтримку по одному з каналів технічної підтримки, що надається Ліцензіаром (https://www.langmeier-software.com/support).

3. ТАРИФІКАЦІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВНУТРІШНІМИ ПОКУПКАМИ:

Рахунки за додатки, програмне забезпечення, інструменти та послуги, які оплачуються за принципом "pay as you go" або "pay as you use" на платформі "aBusiness", виставляються щомісяця та підлягають оплаті протягом 10 днів. Таким чином, місце для зберігання даних у хмарі та користувачі отримують рахунки за базові послуги. Використання ліцензіатом платних додатків, інструментів та сервісів також тарифікується таким чином. Прейскурант на сайті https://www.abusiness.one/preise є визначальним для виставлення рахунків за основні послуги. Для додаткових додатків, інструментів та послуг, які можна активувати через магазин додатків на платформі aBusiness (також звані "покупки в додатку"), застосовуються ціни, зазначені в магазині додатків aBusiness (https://apps.abusiness.net/).

4. ОДНОКОРИСТУВАЦЬКІ ТА ХМАРНІ ЛІЦЕНЗІЇ

Придбання одномашинних ліцензій дає право використовувати програмне забезпечення тільки на одному комп'ютері. Якщо це програмне забезпечення буде використовуватися на декількох комп'ютерах, для кожного комп'ютера необхідно придбати окрему ліцензію.

Якщо програмне забезпечення використовується в хмарі (SaaS, aBusiness), придбання ліцензії дає право на її використання для одного користувача (Користувача) до тих пір, поки договір купівлі-продажу не буде розірвано жодною зі сторін протягом строків повідомлення, зазначених у пункті §V1.

5. КОПІЯ

Ліцензіат може зробити одну копію Програми виключно для резервного копіювання та архівування у випадку локально встановлюваної Програми, яку Ліцензіат має право використовувати. Якщо ліцензіат використовує хмарне програмне забезпечення, що працює в публічній хмарі aBusiness, то ліцензіат може робити копії своїх користувацьких даних тільки для цілей резервного копіювання та архівування.

6. ПОПРАВКА

Модифікація вільно доступного вихідного коду програмного забезпечення або програмних скриптів дозволяється лише з метою пристосування програмного забезпечення до потреб користувача в рамках кастомізації. Модифікація скриптів і вільно доступного вихідного коду програмного забезпечення з метою обходу ліцензійних обмежень і подібних блокувань не допускається. У всіх інших випадках модифікація, розповсюдження та розповсюдження вихідних текстів або двійкових файлів програмного забезпечення, що є об'єктом авторського права ліцензіара, не дозволяється.

7. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Оренда, передача в тимчасове користування, субліцензування або модифікація Програмного забезпечення будь-яким способом не дозволяється. Декомпіляція, зворотне проектування або дизасемблювання Програми дозволяється тільки з метою отримання інформації щодо сумісності самостійно створеної комп'ютерної програми. Використання програмного забезпечення також заборонено в умовах, що загрожують життю людей або тварин.

8. РОЗІРВАННЯ З БОКУ ЗАМОВНИКА

У разі припинення обслуговування або плати за користування програмним забезпеченням Замовник зобов'язаний негайно після закінчення терміну повідомлення і, таким чином, настання припинення, видалити з серверів, жорстких дисків і комп'ютерів Замовника всі вихідні коди та виконувані файли і бази даних, передані та імпортовані за допомогою автоматичних оновлень, які є об'єктом авторського права компанії Langmeier Software GmbH.


§IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ "ЯК Є". ЛІЦЕНЗІАТ НЕСЕ РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ. LANGMEIER SOFTWARE НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЯВНИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАПЕВНЕНЬ. У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ДОПУСТИМОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ LANGMEIER SOFTWARE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

2. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЗБИТКІВ
ЯКЩО, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИНЯТКИ, ВИКЛАДЕНІ В СТАТТІ §IV. ПУНКТУ 1, ТО ЛІЦЕНЗІАТ МОЖЕ СТЯГНУТИ З LANGMEIER SOFTWARE ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТІЛЬКИ ПРЯМІ ЗБИТКИ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ 5,00 ШВЕЙЦАРСЬКИХ ФРАНКІВ (П'ЯТЬ ШВЕЙЦАРСЬКИХ ФРАНКІВ). ЛІЦЕНЗІАТ НЕ МАЄ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗБИТКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОБІЧНИХ, УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ, ІНШИХ, СПЕЦІАЛЬНИХ, НЕПРЯМИХ, ВИПАДКОВИХ АБО ШТРАФНИХ ЗБИТКІВ.

Це обмеження застосовується, по-перше, до всього, що стосується Програмного забезпечення, Послуг, Контенту (включаючи код) на веб-сайтах третіх осіб або додатків третіх осіб, а по-друге, до позовів, заснованих на порушенні договору, порушенні гарантії, гарантії або запевнення, суворої відповідальності, недбалості або делікту, і всіх інших позовів, в кожному випадку в повному обсязі, дозволеному чинним законодавством.

Вона також застосовується, якщо компанія Langmeier Software або її Орендодавець знали або повинні були знати про можливість заподіяння шкоди. Якщо ліцензіат придбав програмне забезпечення в державі або країні, в якій не допускається виключення або обмеження відповідальності за випадкові, побічні або інші збитки, то використання програмного забезпечення категорично забороняється. Якщо ви використовуєте програмне забезпечення за таких обставин, ви робите це на свій страх і ризик.


§V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. ВИКЛЮЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ПЕВНИХ СИСТЕМАХ І В ПЕВНИХ ЦІЛЯХ

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО В УМОВАХ АБО З МЕТОЮ, ДЕ ВОНО МОЖЕ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ЖИТТЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЧИ НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ МОЖЕ БУДЬ-ЯКИЙ ДЕФЕКТНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЧИНИТИ НЕБЕЗПЕКУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ТАМ, ДЕ ТАКА НЕБЕЗПЕКА МОЖЕ ІСНУВАТИ НАВІТЬ ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ, ПРИ ЯКОМУ ІСНУЄ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ АБО ЗАХВОРЮВАННЯ ХОЧА Б ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ АБО ХОЧА Б ОДНІЄЇ ТВАРИНИ, ТАКОЖ СУВОРО ЗАБОРОНЕНО.

Використання програмного забезпечення також суворо заборонено, якщо програмне забезпечення було придбано в державі або країні, в якій, відповідно до §IV. Пункт 2, виключення або обмеження відповідальності за випадкові, побічні або інші збитки не допускається.


2. СКАСУВАННЯ

Ліцензіар має право припинити дію чинних ліцензій та договорів купівлі-продажу в будь-який час з негайним набранням чинності, якщо Ліцензіат не виконує свої договірні або юридичні зобов'язання за цією Угодою або якщо він стає неплатоспроможним чи не бажає платити. Після припинення дії ліцензії ліцензіаром всі права на використання автоматично припиняються.

Внісши аванс у розмірі 15 000 CHF (п'ятнадцять тисяч швейцарських франків), доступ до Хмари може бути активований ще на чотири тижні. За рахунок цього авансу будуть оплачені всі неоплачені рахунки, і якщо залишиться залишок, то він буде повернутий протягом 6 місяців, якщо до того часу не буде понесено додаткових витрат (включаючи, але не обмежуючись, витрати на підтримку, матеріали та інші витрати).

Якщо дані зберігаються в хмарі, ліцензіат може запросити копію своїх даних (право на перенесення даних). Витрати, понесені на запити даних, будуть виставлені ліцензіату в розмірі CHF 52,50 (п'ятдесят два швейцарських франка і п'ятдесят сантимів) за чверть години або її частину. Для цього необхідно здійснити авансовий платіж у розмірі CHF 1500 (одна тисяча п'ятсот швейцарських франків), який не підлягає поверненню ні повністю, ні пропорційно.

3. ПІДТРИМКА + КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ

Всі послуги з підтримки та консультування, що надаються Ліцензіаром за дорученням Ліцензіата, автоматично виставляються Ліцензіаром за денною або південною ставкою. За половину дня або його частину стягується південна ставка, а за дні або їх частину, що перевищують половину дня, стягується добова ставка. Південний тариф становить 1560 швейцарських франків, денний - 2600 швейцарських франків.

4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

За адміністративні витрати, понесені нами у зв'язку з письмовими запитами, зокрема, запитами від державних установ та органів, але не обмежуючись ними, а також приватних заявників або інших запитувачів, ми стягуємо надбавку на витрати у розмірі 325 швейцарських франків (триста двадцять п'ять швейцарських франків) за годину або її частину, а також фіксовану плату за прийом письмової кореспонденції для покриття адміністративних витрат на обробку письмової кореспонденції у розмірі 25 швейцарських франків (двадцять п'ять швейцарських франків), а також фіксовану суму надбавки на дрібні витрати у розмірі 20 швейцарських франків.80 (двадцять швейцарських франків та вісімдесят сантимів).

5. АУДИТ:

Ліцензіар має право перевіряти дотримання ліцензіатом умов договору шляхом проведення перевірок. Якщо перевірка виявить невідповідності договірним зобов'язанням ліцензіата, витрати на проведення такої перевірки будуть покладені на ліцензіата.

6. НЕПРИЗНАЧЕННЯ:

Поступка прав за цим Договором Ліцензіатом виключається, за винятком поступки будь-якому правонаступнику.

7. ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ:

Ця Угода регулюється правом Швейцарії. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року виключається.

Юрисдикція: Місце розгляду справи - Pfäffikon SZ, Швейцарія.
______________________________________

© 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Schweiz