Genel Hüküm ve Koşullar

Telif Hakkı (C) 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Freienbach İsviçre (Tüm telif hakları ve yardımcı telif hakları saklıdır

AGB

Langmeier Software Genel Hüküm ve Koşullarının yanı sıra aBusiness Kullanım Koşulları

§I. TANIMLAR VE OLUŞUM

"Lisans Veren" Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, İsviçre anlamına gelir. "Langmeier Yazılımı" olarak da anılır.
"Lisans Ücreti" Lisans Alanın Yazılımın kullanımı için borçlu olduğu bedel anlamına gelir.
"Lisans Sahibi", Lisansı satın alan veya Yazılımı kullanan kişi anlamına gelir.
"Daimi", Madde II 1 uyarınca sınırsız bir süre için kullanım hakkı anlamına gelir.
"Abonelik" Madde II 2 uyarınca sınırlı bir süre için yinelenen kullanım hakkı anlamına gelir.
"Kullandığın Kadar Öde", Yazılımın kullanımına göre faturalandırma anlamına gelir.
"Uygulama İçi Satın Alma" aBusiness platformunda ücretli hizmetlerin etkinleştirilmesi anlamına gelir.
"Yazılım", 'aBusiness' bilgisayar programı ve ilgili belgeler anlamına gelir

Bu lisans sözleşmesi, yazılımın ve web hizmetlerinin satın alınması, kurulması veya kullanılmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

§II. KULLANIM KAPSAMI

1. PERPETUAL:

Ödenen lisans ücreti karşılığında, Lisans Veren işbu belge ile Lisans Alana Yazılımı işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanması için daimi, devredilemez, münhasır olmayan, dünya çapında bir hak vermektedir. Lisans, Yazılımın kullanımı Lisans Sahibi tarafından sonlandırılana kadar veya Lisans Sahibinin bu Sözleşmeye uymaması nedeniyle Lisans Veren lisansı feshedene kadar geçerli kalacaktır. Lisans Sahibi ücretsiz destek veya güncelleme hakkına sahip değildir. Lisans Veren tarafından sağlanan teknik destek kanallarından biri aracılığıyla ücret karşılığında teknik destek veya yükseltmeler alabilir). Lisans Alan, Lisans Veren tarafından önerilen yükseltmeler veya güncellemeler veya yamalar hakkında bilgilendirilirse, bunları ücretli olarak satın alma hakkına sahiptir. Lisans Sahibi bu tavsiyelere uymazsa, hasar yükseltmelerin, güncellemelerin veya yamaların satın alınmamasından kaynaklanmışsa, garanti veya hasar taleplerini kaybedecektir.

2. ABO:

Ödenen lisans ücreti karşılığında Lisans Veren, Lisans Alana Yazılımı işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanması için süreyle sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan, dünya çapında bir hak vermektedir. Lisans, kurulum tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerli olacak ve Lisans Sahibi tarafından sona ermeden en geç 3 ay önce yazılı olarak feshedilmediği sürece otomatik olarak 12 ay daha yenilenecektir. Lisans Veren, Lisans Alanın bu Sözleşmeye uymaması nedeniyle Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Lisans Alan, Lisans Veren tarafından sağlanan teknik destek kanallarından biri (https://www.langmeier-software.com/support) aracılığıyla yükseltme ve güncelleme ve destek alma hakkına sah


iptir.
3. KULLANIMA VE UYGULAMA IÇI SATIN ALIMLARA GÖRE FATURALANDIRMA:

ABusiness platformunda kullandığın kadar öde veya kullandığın kadar öde esasına göre faturalandırılan uygulamalar, yazılımlar, araçlar ve hizmetler aylık olarak faturalandırılır ve 10 gün içinde ödenir. Buluttaki depolama alanı ve kullanıcılar bu şekilde temel hizmetler olarak faturalandırılır. Ücretli uygulamaların, araçların ve hizmetlerin lisans sahibi tarafından kullanımı da bu şekilde faturalandırılır. Temel hizmetlerin faturalandırılmasında https://www.abusiness.one/preise adresindeki fiyat listesi belirleyicidir. ABusiness platformundaki uygulama mağazası aracılığıyla etkinleştirilebilen ek uygulamalar, araçlar ve hizmetler için ("uygulama içi satın alımlar" olarak da anılır), aBusiness uygulama mağazasında (https://apps.abusiness.net/) belirtilen fiyatlar geçerlidir.

4. TEK KULLANICI VE BULUT LİSANSLARI

Tek makine lisanslarının satın alınması size yazılımı yalnızca bir bilgisayarda kullanma hakkı verir. Bu yazılım birden fazla bilgisayar için kullanılacaksa, her bilgisayar için ayrı bir lisans satın alınmalıdır.

Yazılım bulutta kullanılıyorsa (SaaS, aBusiness), lisansın satın alınması, satın alma sözleşmesi §V1 maddesinde belirtilen bildirim süreleri içinde taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece kullanıcıya bir kullanıcı (Kullanıcı) için kullanma hakkı verir.

5. KOPYA

Lisans Alan, Lisans Alanın kullanma yetkisine sahip olduğu yerel olarak kurulabilir Yazılım söz konusu olduğunda, Yazılımın bir kopyasını yalnızca yedekleme ve arşivleme amacıyla alabilir. Lisans sahibi aBusiness'ın genel bulutunda çalışan bulut yazılımı kullanıyorsa, lisans sahibi kullanıcı verilerinin kopyalarını yalnızca yedekleme ve arşivleme amacıyla alabilir.

6. DEĞİŞİKLİK

Serbestçe erişilebilen yazılım kaynak kodunun veya programlama komut dosyalarının değiştirilmesine yalnızca yazılımın kişiselleştirme çerçevesinde kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanması amacıyla izin verilir. Lisans sınırlamalarını ve benzer kilitleri aşmak için komut dosyalarının ve serbestçe erişilebilen yazılım kaynak kodunun değiştirilmesine izin verilmez. Diğer tüm durumlarda, lisans verenin telif hakkı mülkiyetinde olan kaynak kodlarının veya yazılım ikililerinin değiştirilmesine, yayılmasına ve dağıtılmasına izin verilmez.

7. KULLANIM KISITLAMALARI:

Yazılımın kiralanmasına, ödünç verilmesine, alt lisanslanmasına veya herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin verilmez. Yazılımın kaynak koda dönüştürülmesine, tersine mühendisliğine veya parçalarına ayrılmasına yalnızca bağımsız olarak oluşturulan bir bilgisayar programının birlikte çalışabilirliği hakkında bilgi edinmek için izin verilir. Yazılımın insan veya hayvan yaşamını tehlikeye atan ortamlarda kullanılması da yasaktır.

8. MÜŞTERI TARAFINDAN FESIH

Bakım veya yazılım kullanım ücretlerinin feshedilmesi durumunda, Müşteri, bildirim süresinin sona ermesinden ve dolayısıyla feshin gerçekleşmesinden hemen sonra, Langmeier Software GmbH'nin telif hakkına sahip olduğu tüm kaynak kodlarını ve yürütülebilir dosyaları ve otomatik güncellemeler yoluyla teslim edilen ve içe aktarılan veritabanlarını Müşterinin sunucularından, sabit disklerinden ve bilgisayarlarından silecektir.


§IV. SORUMLULUK

1. GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASI

YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" LİSANSLANMIŞTIR. KULLANIMIYLA ILGILI RISK LISANS SAHIBINE AITTIR. LANGMEIER YAZILIM AÇIK BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. LANGMEIER YAZILIM, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER.

2. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI
MADDE §IV'DE BELIRTILEN ISTISNALARA RAĞMEN. PARAGRAF 1'E GÖRE, LİSANS SAHİBİ LANGMEIER YAZILIM VE TEDARİKÇİLERİNDEN SADECE CHF 5.00 (BEŞ İSVİÇRE FRANKI)'A KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR. LİSANS SAHİBİ, DOLAYLI, KAR KAYBI, DİĞER, ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA CEZAİ ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE BAŞKA HİÇBİR ZARARI TELAFİ ETME HAKKINA SAHİP OLMAYACAKTIR.

Bu sınırlama ilk olarak Yazılım, Hizmetler, üçüncü taraf web sitelerindeki İçerik (kod dahil) veya üçüncü taraf uygulamalarıyla ilgili her şey için ve ikinci olarak sözleşmenin ihlali, garantinin ihlali, garanti veya temsil, kusursuz sorumluluk, ihmal veya haksız fiil ve diğer tüm talepler için, her durumda geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir.

Bu durum, Langmeier Software veya Kiraya Veren'in zarar olasılığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi halinde de geçerli olacaktır. Lisans sahibi yazılımı arızi, dolaylı veya diğer zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmeyen bir eyalet veya ülkede edindiyse, yazılımın kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazılımı bu koşullar altında kullanırsanız, bunun riski tamamen size aittir.


§V. NİHAİ HÜKÜMLER


1. BELIRLI SISTEMLERDE VE BELIRLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIMIN HARIÇ TUTULMASI

YAZILIMIN İNSAN VE HAYVAN HAYATI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HAYATI TEHLİKEYE ATABİLECEK ORTAMLARDA VEYA AMAÇLARLA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. YAZILIMIN DOĞRU VEYA YANLIŞ KULLANILIP KULLANILMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE YAZILIMIN HERHANGİ BİR KUSURLU BİLEŞENİNİN TEHLİKEYE NEDEN OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, YAZILIM, YAZILIMIN KULLANIMI SONUCUNDA BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA BİLE SÖZ KONUSU TEHLİKENİN MEVCUT OLABİLECEĞİ YERLERDE KULLANILAMAZ. EN AZ BIR INSAN VEYA EN AZ BIR HAYVAN IÇIN YARALANMA VEYA HASTALIK RISKI TAŞIYAN HER TÜRLÜ KULLANIM DA KESINLIKLE YASAKTIR.

Yazılımın, §IV. madde uyarınca yazılımın satın alındığı bir eyalet veya ülkede kullanılması da kesinlikle yasaktır. Paragraf 2, arızi, dolaylı veya diğer zararlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez.


2. İPTAL

Lisans Sahibi, Lisans Alanın bu Anlaşma kapsamındaki akdi veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ödeme aczine düşmesi veya ödeme yapmak istememesi halinde mevcut lisansları ve satın alma anlaşmalarını istediği zaman derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır. Lisans veren tarafından feshedildiğinde, tüm kullanım hakları otomatik olarak sona erecektir.

Avans olarak 15.000 CHF (On Beş Bin İsviçre Frangı) yatırılması halinde, Bulut'a erişim dört hafta daha etkinleştirilebilir. Ödenmemiş tüm faturalar bu avans yardımıyla ödenecek ve kalan bir bakiye varsa, o zamana kadar başka bir masraf (destek, malzeme ve diğer masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yapılmamışsa, bu kalan bakiye 6 ay içinde iade edilecektir.

Veriler bulutta saklanıyorsa, lisans sahibi verilerinin bir kopyasını talep edebilir (veri taşınabilirliği hakkı). Veri talepleri için yapılan masraflar için Lisans Sahibinden çeyrek saat veya bunun bir kısmı başına 52,50 CHF (elli iki İsviçre frangı ve elli santim) tahsil edilecektir. Bunun için 1500 CHF (bin beş yüz İsviçre Frangı) tutarında bir ön ödeme yapılması gerekmektedir ve bu tutarın tamamı ya da bir kısmı iade edilmemektedir.

3. DESTEK + DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Lisans Alan adına Lisans Veren tarafından gerçekleştirilen tüm destek ve danışmanlık hizmetleri, Lisans Veren tarafından otomatik olarak günlük veya yarım günlük ücret üzerinden faturalandırılacaktır. Yarım gün veya yarım günün bir kısmı için yarım günlük ücret, yarım günü aşan günler veya yarım günün bir kısmı için ise günlük ücret alınacaktır. Yarım günlük ücret 1560 İsviçre Frangı, günlük ücret ise 2600 İsviçre Frangıdır.

4. İDARİ GİDERLER

Yazılı talepler için tarafımızdan yapılan idari masraflar için, özellikle de kamu kurum ve kuruluşları ile özel başvuru sahipleri veya diğer talep sahiplerinden gelen ancak bunlarla sınırlı olmayan talepler için, saat başına 325 CHF (üç yüz yirmi beş İsviçre Frangı) veya bunun bir kısmı kadar bir masraf ödeneği ve mektup postası işlemlerinin idari masrafları için 25 CHF (yirmi beş İsviçre Frangı) tutarında sabit oranlı bir mektup postası kabul ücreti artı 20 CHF tutarında sabit oranlı bir küçük masraf ödeneği alıyoruz.80 (yirmi İsviçre frangı ve seksen santim).

5. DENETİM:

Lisans veren, lisans alanın sözleşmeye uygunluğunu denetimler yoluyla kontrol etme hakkına sahiptir. Denetim sonucunda lisans sahibinin sözleşmeden doğan yükümlülükleriyle uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa, bu tür bir denetimin masrafları lisans sahibinden tahsil edilecektir.

6. ATAMA YOK:

Bu Anlaşma kapsamındaki hakların Lisans Alan tarafından devredilmesi, herhangi bir halefe devredilmesi haricinde hariç tutulmuştur.

7. GEÇERLI KANUN:

Bu Sözleşme İsviçre yasalarına tabi olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 1980 hariç tutulmuştur.

Yargı Yetkisi: Yargı yeri Pfäffikon SZ, İsviçre'dir.
______________________________________© 2003-2024 Langmeier Software GmbH, Pfäffikon SZ, Schweiz