Langmeier Yedekleme Bayi Anketi-2017

Langmeier Yedekleme

Bayi memnuniyet anketi 2017

Langmeier Software, 2017 yılında bir kez daha Langmeier Backup bayilerine yönelik bir memnuniyet anketi düzenliyor. Ankete, satıcı olarak müşterilerine yazılım sunan ve onları yapılandırma ve bakım konusunda destekleyen 195 şirket katıldı. Bu da bayileri Langmeier Backup hakkında sağlam temellere dayanan ve profesyonel bir görüş bildirmek için en iyi hedef grup haline getirmektedir.

İlerleyen sayfalarda Bayi Anketi 2017'nin değerlendirilmiş sonuçlarını görebilirsiniz.

Anket temel olarak bu konulara göre yapılandırılmıştır:

-Dijital verilerin şirketler ve müşterileri için önemi

-Langmeier Backup'tan memnuniyet (işlevsellik ve netlik)

-Langmeier yedeklemesinin tüm hizmet ömrü boyunca güvenilirliği

-Diğer yedekleme çözümleriyle karşılaştırma ve temel kullanım amacı

-Fiyat/performans oranı

-Destekten duyulan memnuniyet

Anketin başında Langmeier Backup bayilerine dijital olarak depolanan verilere ne kadar önem verdiklerini sorduk.

Soru ölçeği: 1'den (çok) 5'e (hiç) kadar

Soru1: Dijital olarak depolanan veri setleri şirketinizin işlevselliği için ne kadar önemlidir?

Soru2: Güvenilir bir yedekleme sistemi şirketiniz için ne kadar önemli?

Ardından, bayilerden genel olarak Langmeier Backup'tan ne kadar memnun olduklarını, özellikle de işlevsellik ve kullanım kolaylığına vurgu yaparak öğrenmek istedik.

Soru ölçeği: 1'den (çok) 5'e (hiç) kadar

Soru3: Langmeier yedekleme yazılımından ne kadar memnunsunuz?

Soru4: Langmeier yedekleme yazılımı ne kadar kullanıcı dostu? (Sadece profesyoneller için mi yoksa yeni başlayanlar için de açıkça tasarlanmış bir şey mi?)

Sonraki iki soru, bayilerin Langmeier Backup kullanarak kendilerini ne kadar güvende hissettiklerine dair bir izlenim vermeyi amaçlamaktadır ve kullanım süresi bu noktanın altını çizen açık bir göstergedir.

Ölçek sorusu: 1'den (çok) 5'e (hiç) kadar

Soru 5: Langmeier Backup sayesinde verileriniz ve kullandığınız sistemler hakkında ne kadar güvende hissediyorsunuz?

Soru6: Langmeier Backup'ı ne kadar süredir kullanıyorsunuz?

Anketin bu bölümünde, bayilerin diğer yedekleme çözümlerini de kullanıp kullanmadıkları ve dolayısıyla işlev yelpazesi açısından doğrudan bir karşılaştırma yapıp yapamayacakları bizim için önemliydi. Ve Langmeier Backup'ı hangi amaçla kullandıklarını.

Soru7: Başka yedekleme yazılımları da kullanıyor musunuz?

Soru8: Langmeier Backup'ı ne için kullanıyorsunuz?

Çok önemli bir nokta da fiyat/performans oranından memnuniyet ve bunun Langmeier Backup'ı başkalarına tavsiye edip etmemenizi nasıl etkilediğidir.

Ölçek sorusu: 1'den (çok iyi) 5'e (iyi değil)

Soru9: Langmeier yazılımının fiyat/performans oranını nasıl değerlendirirsiniz?

Soru10: Langmeier Backup'ı arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza tavsiye eder misiniz?

Soru11: Langmeier Backup'tan nasıl haberdar oldunuz?

Soru12: Langmeier Backup'ı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Soru13(a): Langmeier Backup destek ekibi ile herhangi bir temasınız oldu mu?

Ölçek sorusu: 1'den (çok) 5'e (hiç) kadar

Soru13(b): Cevabınız evet ise, Langmeier Backup destek ekibinden ne kadar memnun kaldınız?

Biraz daha yukarı bak: Yedekleme, Bayi, Yedekleme Yazılımı, Langmeier Yedekleme

Konuyla ilgili makaleler
Verilerim için hangi yedekleme türü en iyi seçimdir?
Veri yedekleme gerçek hayatta işte bu kadar önemlidir
Bir yedekleme çözümü seçerken en sık sorulan sorular


Buraya bir yorum gönderin...