Statystyki 2024

Utrata danych i cyberzagrożenia: Spojrzenie na aktualne statystyki i środki ochronne

W dobie cyfryzacji dane są walutą XXI wieku. Jednak rosnące znaczenie danych idzie w parze z rosnącym ryzykiem. Aktualne statystyki pokazują, że firmy na całym świecie stają przed wyzwaniami związanymi z utratą danych i cyberatakami.

Dane nie są już tylko bierną informacją; są podstawą nowoczesnych modeli biznesowych. Organizacje wykorzystują dane do uzyskiwania wglądu, napędzania innowacji i podejmowania strategicznych decyzji. Ta cyfrowa waluta pozwala organizacjom zachować konkurencyjność i rozwijać się w połączonym świecie.

Statistik über Datenverluste

Praktyki tworzenia kopii zapasowych danych: krytyczna analiza

Może się to wydawać zaskakujące, ale według ostatnich badań tylko 17% wszystkich organizacji regularnie tworzy kopie zapasowe swoich ważnych danych. Tworzenie kopii zapasowych danych ma jednak kluczowe znaczenie, ponieważ ich utrata może mieć poważne konsekwencje.

Około 54% respondentów twierdzi, że tworzy kopie zapasowe swoich danych regularnie i w całości. Niestety oznacza to, że prawie połowa organizacji jest narażona na ryzyko utraty danych, czy to w wyniku błędu ludzkiego, cyberataków czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Cyberataki: rosnące ryzyko dla firm

Cyberataki stały się jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla firm, zwłaszcza w regionie D-A-CH. Od 2016 r. odnotowano wzrost o ponad 20%. RODO jasno pokazuje, że cyberataki są drugim najwyższym ryzykiem dla firm w Europie.

Skutki utraty danych: poważne przestoje i szkody biznesowe

Skutki utraty danych mogą być druzgocące dla organizacji. Nawet 29% organizacji doświadcza przestojów trwających od 1 do 8 godzin z powodu utraty danych. W najgorszych przypadkach może dojść do ponad tygodniowego przestoju i znacznych szkód biznesowych.
Gartner Group donosi, że 43% organizacji, które doświadczyły utraty danych komputerowych, doznało natychmiastowych poważnych szkód biznesowych. Co szokujące, 51% z tych organizacji musiało natychmiast zamknąć swoje drzwi, a tylko 6% przetrwało katastrofę przez ponad dwa lata.
Statystyki jasno pokazują, że utrata danych to nie tylko potencjalne niebezpieczeństwo, ale realne zagrożenie dla organizacji. Świadomość przyczyn i skutków utraty danych jest pierwszym krokiem do podjęcia skutecznych środków zapobiegawczych.
Bezpieczeństwo danych nie powinno być postrzegane jako kwestia drugorzędna. Nadszedł raczej czas, aby organizacje zaczęły aktywnie działać w celu ochrony swoich danych i zapewnienia integralności swoich operacji biznesowych. Tylko dzięki kompleksowym środkom bezpieczeństwa firmy mogą skutecznie przeciwdziałać rosnącemu ryzyku utraty danych.

# Cyberataki: rosnące ryzyko dla firm

Cyberataki stały się jednym z największych zagrożeń dla firm, szczególnie w regionie D-A-CH. Od 2016 roku odnotowano wzrost o ponad 20%. RODO jasno pokazuje, że cyberataki są drugim najwyższym ryzykiem dla firm w Europie.

O autorze:
Dyrektor ds. transformacji cyfrowej


Natalia Bobro jest Chief Digital Transformation Officer (CDTO) w Langmeier Software i w tej roli odpowiada za ogólny rozwój i strategię firmy. Jako CDTO Natalia Bobro skupia się na pozycjonowaniu Langmeier Software jako wiodącej firmy technologicznej w zakresie oprogramowania i usług.

Pod kierownictwem Bobro Langmeier Software koncentruje się na szerokim zakresie obszarów biznesowych, w tym na aplikacjach sztucznej inteligencji (AI), usługach w chmurze i aplikacjach dla przedsiębiorstw. Dużo inwestuje w rozwój nowych produktów i rozwiązań oraz promuje przyjęcie usług AI i usług w chmurze, takich jak Cloud Backup, aBusiness Genius i aBusiness Suite.
 

Dalsza lektura: Kopie zapasowe, Kopia zapasowa danych, Utrata danych, Bezpieczeństwo danych, Komputery, Windows, Zarządzanie kopiami zapasowymi

Artykuły związane z tematem
Który rodzaj kopii zapasowej jest najlepszy dla moich danych?
Oto jak ważna w życiu jest kopia zapasowa danych
Najczęściej zadawane pytania przy wyborze rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych


Postaw tutaj swój komentarz...