Δεν έχετε επιλέξει κανένα προϊόν ή προέκυψε σφάλμα!

Το καλάθι αγορών σας

Προϊόν Μέθοδος αποστολής Αριθμός Τιμή
Langmeier Backup 12 Essentials Ηλεκτρονικό € 39.90
Langmeier Backup Essentials Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 79.80
Langmeier Backup Essentials Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 99.00
Langmeier Backup Essentials Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 104.00
Langmeier Backup 12 Professional Ηλεκτρονικό € 49.50
Langmeier Backup Professional Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 99.00
Langmeier Backup Professional Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 123.00
Langmeier Backup Professional Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 129.00
Langmeier Backup 12 Business Ηλεκτρονικό € 99.00
Langmeier Backup Business Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 198.00
Langmeier Backup Business Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 246.00
Langmeier Backup Business Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 257.00
Langmeier Backup 2023 Server Essentials Ηλεκτρονικό € 119.00
Langmeier Backup Server Essentials Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 238.00
Langmeier Backup Server Essentials Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 300.00
Langmeier Backup Server Essentials Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 315.00
Langmeier Backup 2023 Server Ηλεκτρονικό € 139.00
Langmeier Backup Server Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 278.00
Langmeier Backup Server Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 334.00
Langmeier Backup Server Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 348.00
Langmeier Backup 2023 V-flex Unlimited Ηλεκτρονικό € 278.00
Langmeier Backup V-flex Dauerlizenz, 1 Jahr Maintenance Ηλεκτρονικό € 556.00
Langmeier Backup V-flex Dauerlizenz, 2 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 667.00
Langmeier Backup V-flex Dauerlizenz, 3 Jahre Maintenance Ηλεκτρονικό € 695.00

Συνολικό ποσό: € 5 790.20
Εκ των οποίων ετήσια επαναλαμβανόμενες *: € 39.90


* Μηνιαία ακυρώσιμη.